ROK 1991

Powstanie restauracji

" Gościniec Pod Rowokołem "

[ liczba miejsc 20 ]

 

ROK 1992

Pierwsze Patio

[ liczba miejsc 30 ]

 

ROK 1993

Napływ turystów pozwolił

na reorganizacje restauracji

Dobudowa ganku .

   

ROK 1994

Dobudowa sali restauracyjnej .

Budowa siedmiopokojowego

pensjonatu .

   

ROK 1994

Organizacja sadu owocowego

w sąsiedztwie pensjonatu .

   

ROK 1994

Pensjonat gotowy

" jak się maluje "

[ całkowita liczba miejsc - 20 ]

   

ROK 1997

Adaptacja budynku po szkole

na potrzeby hotelowe .

   

ROK 2002

Dobudowa nowej części mieszkalnej

do budynku szkolnego , już przysto -

sowanego do obsługi turystycznej .